امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است.(امام خامنه ای) چاپ
نوشته شده توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی   
پنجشنبه, 11 خرداد 1391 ساعت 05:18